הקמת חברה בע"מ מהיום למחר + פרוטוקלים במחיר 600 ש"ח לא כולל מע"מ

פתיחת חברה ברשם החברות הנו הליך פשוט יחסית האורך 24 שעות, במשרד עו"ד גבריאל דביר מבצעים זאת עבורך במקצועיות במהירות, בצע רישום חברה בע"מ הכולל פרוטוקולים לבנק - מחר החברה שלך כבר רשומה!

טיפול מהיר ברשם החברות

shirisdstb

על פי רשם החברות, כל בקשה שתגיע עד שעה 09:00 ביום עבודה, שהוא יום עבודה רגיל ומלא, תטופל באותו יום, עד שעה 20:00 והתשובה תשלח לפונה בדוא"ל. כל בקשה שתגיע אחרי השעה 09:00 ביום עבודה, שהוא יום עבודה רגיל ומלא, תטופל עד שעה 20:00 ביום למחרת.

ניתן ואף רצוי להיוועץ עם רו"ח במטרה לוודא את המסלול הנכון עבורך.

בקשות להקמת חברה

shiritb

לצורך אישור שם החברה ברשם החברות נא להכין 3 חלופות לשם החברה. 
משרדנו יטפל עבורך ב:
1. עריכת המסמכים הנדרשים והחתמת הלקוח על מסמכים ו/או תצהירים הדורשים אימות עו"ד.
2. הכנת תקנון לחברה.
3. המצאת המסמכים למשרדי רשם החברות.
4. קבלת תעודת ההתאגדות של החברה החדשה והמצאתה ללקוח.
5. פרוטוקולים חתומים לצורך פתיחת חשבון בנק.

מסמכים לרישום חברה

פתיחת חברה

לצורך הקמת חברה חדשה נדרשים המסמכים הבאים:
1. הצהרת דירקטורים ראשונים.
2. הצהרת בעלי מניות.
3. תקנון חברה.
4. תשלום אגרה לרשם החברות בסך של כ- 2638 ₪.
5. במידה וקיים בעל מניות אחד שהוא גם דירקטור, קיים טופס אחד של רשם החברות המאפשר לרשום חברה בהליך מהיר.